• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBUOTOJŲ MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTINĖS ŽALOS
ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV.SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBUOTOJŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO
BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE
TVARKOS APRAŠAS

 

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS
MOKYTOJŲ BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
TĖVŲ INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ IŠVYKŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ, EKSKURSIJŲ, VARŽYBŲ
ORGANIZAVIMO TVARKA

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg