• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

VIZIJA

Sasnavos mokykla- tai moderni mokykla, kuri remiasi naujausiais ugdymo būdais, šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, atvira nuolatinei kaitai bei bendravimui su vietos bendruomene.


MISIJA

Šiuolaikinė bendrąjį lavinimą teikianti pagrindinė mokykla.


VEIKLOS TIKSLAS – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, sudaryti sąlygas gauti vaiko raidai atitinkantį priešmokyklinį ugdymą, bendrąsias programas atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti tautinį sąmoningumą, siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.


VEIKLOS UŽDAVINIAI:

  • užtikrinti kokybišką pradinio, pagrindinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programų vykdymą;
  • sudaryti sąlygas mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;
  • garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą;
  • teikti mokiniams švietimo pagalbą;
  • užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.
Copyright © 2022. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg