• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

MOKINIŲ TARYBA

     Mokykloje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta Mokyklos mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti.

     Mokinių taryba:

 • sudaro veiklos planą mokslo metams;
 • dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus;
 • skleidžia iš Mokyklos administracijos gautą mokiniams aktualią informaciją;
 • svarsto tvarkos palaikymo klausimus;
 • .organizuoja informacijos apie savo veiklą sklaidą mokyklos tinklalapyje, informaciniuose stenduose;
 • esant reikalui, svarsto ir teikia rezoliucijas Mokyklos tarybai ir kitoms institucijoms;
 • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo;
 • inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas;
 • teikia siūlymus dėl vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros;
 • vykdo prevencines programas;
 • deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

 

 

 

 


PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


Tvarkaraščiai


 

Copyright © 2022. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg