• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

MOKINIŲ TARYBA

     Mokykloje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba.

     Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta Mokyklos mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti.

     Į Mokinių tarybą kiekviena Mokyklos klasė susirinkimo metu išrenka po vieną mokinį.

     Mokinių taryba renkasi ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.

     Pirmajame Mokinių tarybos posėdyje renkamas pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius.

     Mokinių tarybos kadencija – dveji metai. Mokinių taryba renkama metų pradžioje. Kadencijos pabaigoje Mokinių taryba už nuveiktą darbą atsiskaito Mokyklos tarybai ir bendruomenei.

     Mokinių tarybos posėdžio sprendimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokinių tarybos narių. Mokinių tarybos sprendimai galioja už juos balsavus daugiau negu pusei Mokinių tarybos narių.

     Mokinių taryba vadovaujasi Mokyklos tarybos patvirtintais nuostatais.

     Mokinių taryba:

 • dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • sudaro veiklos planą metams;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • svarsto mokinių teisių Mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus;
 • skleidžia iš Mokyklos administracijos gautą mokiniams aktualią informaciją;
 • svarsto tvarkos palaikymo klausimus;
 • inicijuoja ir organizuoja mokinių popamokinę veiklą;
 • esant reikalui, svarsto ir teikia pasiūlymus administracijai, Mokyklos tarybai ir(ar) kitoms institucijoms;
 • teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo;
 • rengia jaunimo iniciatyvas, pilietiškumą ir aktyvumą skatinančius projektus;
 • teikia siūlymų dėl vaikų neformaliojo ugdymo programų plėtros;
 • vykdo prevencines programas;
 • deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


Tvarkaraščiai


 

Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg